Pojištění

Spolupracuji s pojišťovnou Uniqua - součástí každé akce je originální pojištění přímo na míru, zahrnující mimo jiné náklady na pátrací akce, nezbytný zásah horské služby a případný nezbytný zásah vrtulníku.

Celosvětově platné pojištění pro členy Alpského klubu je neoddělitelnou součástí členství, tento systém pojištění zajišťuje pojistnou ochranu pro všechny členy AV (Rakouský Alpenverein) při úrazech ve volném čase pro oblast záchranných akcí. Pojistná ochrana platí rovněž pro převoz z ciziny do místa trvalého pobytu, pro převoz v zemi trvalého pobytu, při repatriaci a za léčebné výkony při úrazech při aktivitách ve volném čase, při výkonu povolání a při nemoci. Alpenverein Weltweit Service platí na celém světě kromě pojištění zákonné odpovědnosti a pojištění právní ochrany, tato pojištění platí pouze v Evropě.

mLeader.cz je zástupcem vídeňské sekce Edelweiss


Od 1.9.2023 je již možné se hlásit do Alpenvereinu na rok 2024.

I letos platí akce "4 měsíce zdarma", která je rozšířena na všechny zájemce, kteří se chtějí stát členy Alpenverein. Platí tedy jak pro nové členy, tak i pro staré, kteří již registrováni byli, ale v roce 2023 ještě členství neuhradili.

Tato nabídka platí již od 1.9.2023, kdy se zaplacením příspěvku na rok 2024 automaticky stáváte členy Alpenvereinu i pro konec roku 2023 a členství je platné až do 31.1.2025. Prodlužuje se tím tedy doba využití veškerých výhod, které toto členství zahrnuje (unikátní pojištění, slevy na chatách, vybraných lanovkách, některých železničních drahách atd.). Akce „4 měsíce zdarma“ se vztahuje na všechny zájemce, kteří se chtějí stát členy Alpenverein. Platí jak pro nové členy, tak i pro staré, kteří již registrováni byli, ale v roce 2023 ještě členství neuhradili.


SKUPINA A: 1820 Kč
- dospělý člověk ve věkové skupině 28-64 let

SKUPINA B: 1420 Kč
- zvýhodněné členství pro: partnery členů stejné sekce ze skupiny A (partneři musí mít stejné místo trvalého pobytu), seniory od 65 let, juniory od 19-27 let

SKUPINA C: 740 Kč
- děti/mládež do 18 let, tělesně postižení min.50% (Nutno doložit dokladem!)

RODINNÝ PŘÍSPĚVEK (OD 1 DÍTĚTE):
a) rodiče s nezaopatřenými dětmi do 18 resp. studenty do 27 let , 1820 Kč+ 1420 Kč= 3240 Kč
(U studentů je studium nutno doložit dokladem!)
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČE (ČLENSTVÍ A+B), DĚTI JSOU ZDARMA (oba rodiče musí být ve stejné sekci)

b) samostatně žijící rodič + děti do 18 resp. studenty do 27 let, 1820 Kč
(U studentů je studium nutno doložit dokladem!)
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČ (ČLENSTVÍ A), DĚTI JSOU ZDARMA


© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít