Pojištění

Spolupracuji s pojišťovnou Uniqua - součástí každé akce je originální pojištění přímo na míru, zahrnující mimo jiné náklady na pátrací akce, nezbytný zásah horské služby a případný nezbytný zásah vrtulníku.

Celosvětově platné pojištění pro členy Alpského klubu je neoddělitelnou součástí členství, tento systém pojištění zajišťuje pojistnou ochranu pro všechny členy AV (Rakouský Alpenverein) při úrazech ve volném čase pro oblast záchranných akcí. Pojistná ochrana platí rovněž pro převoz z ciziny do místa trvalého pobytu, pro převoz v zemi trvalého pobytu, při repatriaci a za léčebné výkony při úrazech při aktivitách ve volném čase, při výkonu povolání a při nemoci. Alpenverein Weltweit Service platí na celém světě kromě pojištění zákonné odpovědnosti a pojištění právní ochrany, tato pojištění platí pouze v Evropě.

mLeader.cz je zástupcem vídeňské sekce Edelweiss


© ARSYLINE 2023
Upozornění
Zavřít