Pojištění

Spolupracuji s pojišťovnou Uniqua - součástí každé akce je originální pojištění přímo na míru, zahrnující mimo jiné náklady na pátrací akce, nezbytný zásah horské služby a případný nezbytný zásah vrtulníku.

Celosvětově platné pojištění pro členy Alpského klubu je neoddělitelnou součástí členství, tento systém pojištění zajišťuje pojistnou ochranu pro všechny členy AV (Rakouský Alpenverein) při úrazech ve volném čase pro oblast záchranných akcí. Pojistná ochrana platí rovněž pro převoz z ciziny do místa trvalého pobytu, pro převoz v zemi trvalého pobytu, při repatriaci a za léčebné výkony při úrazech při aktivitách ve volném čase, při výkonu povolání a při nemoci. Alpenverein Weltweit Service platí na celém světě kromě pojištění zákonné odpovědnosti a pojištění právní ochrany, tato pojištění platí pouze v Evropě.

mLeader.cz je zástupcem vídeňské sekce Edelweiss


Akce pro nové členy - úspora až 75%

Rakouské ministerstvo pro umění, kulturu, veřejné služby a sport (BMKÖS) vyhlásilo podpůrný program pro rakouské sportovní spolky.

Stát se členem Alpenverein Edelweiss se od 1. září vyplatí ještě více.

Díky bonusu spolkového ministerstva můžeme všem novým členům nabídnout neuvěřitelnou až 75% slevu na nové členství.

V kombinaci s naší nabídkou 4 měsíců zdarma, kdy jsme k běžnému členství na rok 2022 přidali členství i na zbytek roku 2021, získáte dokonce 17 měsíců členství za 25% členského příspěvku.

To platí i pro osoby, které byly členy Alpenverein Edelweiss, ale v roce 2021 neuhradili členský příspěvek.

Díky tomu jsou samozřejmě rodinná, seniorská, dětská, mládežnická a všechna ostatní členství až o 75 % levnější.

Stát členem se můžete jednoduše vyplněním našeho on-line formuláře, který vám určí správný členský příspěvek i se slevou

Podmínky získání bonusu na členský příspěvek od ministerstva BMKÖS:

  • nebyli jste členem Alpenvereinu (jakékoliv sekce) v roce 2021
  • souhlasíte s předáním vašich registračních údajú (jméno, adresa a příjem platby) ministerstvu BMKÖS pro potřeby kontroly

Členské příspěvky Alpenverein na rok 2022 při využití podpory SPORTBONUS pro nové členy:

Platí i pro osoby, které byly dříve členy Alpenverein Edelweiss, ale v roce 2021 neuhradili členský příspěvek.

SKUPINA A: 445 Kč 
- dospělý člověk ve věkové skupině 28-64 let

SKUPINA B: 350 Kč 
- zvýhodněné členství pro: partnery členů stejné sekce ze skupiny A (partneři musí mít stejné místo trvalého pobytu), seniory od 65 let, juniory od 19-27 let

SKUPINA C: 180 Kč

- děti/mládež do 18 let, tělesně postižení min.50% (Nutno doložit dokladem!)

RODINNÝ PŘÍSPĚVEK (OD 1 DÍTĚTE):
a) rodiče s nezaopatřenými dětmi do 18 resp. studenty do 27 let , 445 Kč+ 350 Kč= 795 Kč 
(U studentů je studium nutno doložit dokladem!)
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČE (ČLENSTVÍ A+B), DĚTI JSOU ZDARMA (oba rodiče musí být ve stejné sekci)

b) samostatně žijící rodič + děti do 18 resp. studenty do 27 let, 445 Kč 

(U studentů je studium nutno doložit dokladem!)

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČ (ČLENSTVÍ A), DĚTI JSOU ZDARMA

Tento příspěvek již obsahuje Alpenverein Weltweit Service (* určitá omezení viz Všeobecné podmínky).


© ARSYLINE 2023
Upozornění
Zavřít